PayPal

PayPal to jeden z wiodących, elektronicznych systemów płatniczych z ponad 200 milionami użytkowników na całym świecie. PayPal gwarantuje bezpieczeństwo, niezawodność i przejrzystość wszystkich transakcji. Operacje mogą być wykonywane z dowolnego urządzenia przy pomocy jednego konta.

Państwo rejestracyjne

Luksemburg

Organ regulacyjny

Finansowy organ regulacyjny Luksemburgu, Commission de Surveillance du Secteur Financier or CSSF

Prawna nazwa spółki

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Numer regulacyjny

B00000351

Prosimy zauważyć, że ze strony RoboMarkets Ltd, reprezentowanej przez nazwę handlową RoboMarkets, żądania wypłaty będą realizowane w ciągu 1 dnia roboczego.

Wpłata środków

  • Waluta: EUR
  • Opłata przy wpłacie: 0%
  • Czas przetwarzania: natychmiastowa wpłata
  • Kwota wpłaty: 10 - 100 000 EUR

Wypłata środków

  • Waluta: EUR
  • Opłata za wypłatę: 2%  
  • Czas wykonania: od 1 minuty do 1 dnia
  • Kwota wypłaty: 10 - 10 000 EUR