Bonus klasyczny - Warunki programu

Program jest dostępny wyłącznie dla profesjonalnych klientów.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Klasyczny bonus (zwany dalej Bonusem) jest bonusem depozytowym, który stanowi procent wpłaconej kwoty i może zostać odebrany, gdy klient zasili swoje konto za pośrednictwem automatycznego systemu dokonywania wpłat w swoim Obszarze Członkowskim.
  2. Klient może wybrać kwotę bonusu: 25%, 50%, 100% lub 120%.
  3. Można otrzymać bonus na kontach z MetaTrader 4 i MetaTrader 5 (konta ECN, Prime nie są objęte programem). Bonus dla konta Meta Trader 5 jest dostępny tylko dla tych klientów, którzy zweryfikowali swoje dane osobowe.
  4. Nie można otrzymać Bonusu na koncie, na którym już znajduje się bonus Profit Share.
  5. Bonus zostaje przekazany na konto klienta automatycznie z chwilą, gdy ten zasili swoje konto handlowe, lecz tylko w wypadku dokonania wyboru przez klienta Bonusu podczas wypełniania formularza depozytowego.
  6. Bonus można odebrać tylko w przypadku dokonania przez klienta wpłaty poprzez system automatycznego wpłacania w swoim Obszarze Członkowskim, inne sposoby dokonywania wpłat nie uczestniczą w tym programie.
  7. Maksymalną aktywną kwotą bonusów, będących własnością tego samego klienta jest:
   • do 50 000 USD / 50 000 EUR / 39 000 ZŁOTO

   Dla klientów, którzy nie przeszli całkowitej weryfikacji, ograniczenia są większe.

  8. Maksymalna liczba bonusów na jednym koncie wynosi 20, a na wszystkich kontach w jednym Obszarze Członkowskim – 100.
  9. Program bonusowy oznacza brak ograniczeń co do całkowitej kwoty na kontach bonusowych i operacjach bonusowych.
  10. Nie ma ograniczeń dla prowizji partnerskich na kontach bonusowych.
 2. Korzystanie z bonusu
  1. W przypadku, gdy klient posiada aktywne bonusy na swoim koncie, wszystkie jego środki są podzielone na dwie części: własne środki klienta i środki bonusowe. Własne środki klienta składają się z wpłat i wypłat (z wyjątkiem bonusów), oraz z dochodu jaki uzyskuje w handlu korzystając z tych środków.

   Kwota bonusowa jest ustalona na podstawie sumy wszystkich aktywnych bonusów na koncie klienta.

   Klient może używać w handlu własnych środków bez ograniczeń. Środków bonusowych nie można używać w przypadku twz. "drawdown" (obsunięcia kapitału), zostaną one usunięte z konta kiedy kapitał wyniesie mniej niż suma wszystkich aktywnych bonusów.

   Przykład

   Wpłacileś 5 000 USD na swoje konto handlowe i odebrałeś bonus w wysokości 2 500 USD (50%). Jeśli kapitał jest mniejszy od 2 500 USD, bonus zostanie usunięty z konta.

  2. Podsumowanie dotyczące twoich bonusów, jak też kwotę kapitału na twoim koncie po usunięciu z niego bonusów, można znaleźć:
   1. W części "Dodatkowe środki" twojego Obszaru Członkowskiego.
   2. W zakładce "Dodatkowe środki" na platformie internetowej WebTrader RoboMarkets.
 3. Wypłata środków z kont z aktywnymi bonusami
  1. Dopóki nie zostaną spełnione wymagania dotyczące wolumenu obrotu, środki bonusowe będą zablokowane na koncie wraz z wpłaconą kwotą.
  2. Do momentu spełnienia wymagań dotyczących wolumenu obrotu, klient może wypłacić z rachunku tylko dostępny zysk, który jest obliczany na podstawie Free Margin (wolnych środków) na koncie, według następującego wzoru:

   <Dochód dostępny do wypłacenia> = <Free Margin> - <Całkowita suma wszystkich aktywnych bonusów> - <Całkowita suma wpłat, na które przekazano bonusy>

   Przykład

   Wpłaciłeś 5 000 USD na swoje konto handlowe, otrzymując bonus w wysokości 2 500 USD (50%). Od tego momentu Twój zysk z zamkniętych transakcji wynosi 250 USD (w przypadku, gdy nie masz otwartych pozycji na swoim koncie). Zgodnie z warunkami programu bonusowego, możesz wypłacić nie więcej niż 250 USD (twój zysk) bez anulowania bonusu.

  3. W przypadku gdyby na koncie znajdowała się pozycja otwarta, Free Margin może się różnić od kapitału na koncie.
 4. Spełnienie wymagań, anulowanie i wycofanie
  1. Wpłacone kwoty i otrzymane bonusy zostaną zablokowane i dostępne do wypłacenia tylko po dokonaniu przez klienta wymaganego wolumenu obrotu (w standardowych lotach) w wysokości:

   <Liczba lotów> = <Kwota bonusu w USD*> / 2

   * - W razie, gdy klient dokonuje wpłat na konto w innej walucie, wymiana na USD zostanie dokonana zgodnie z wewnętrznym kursem wymiany walutowej firmy.

   Przykład

   Otrzymałeś bonus w wysokośći 300 USD na swoje konto Pro-Strandard na platformie MT4. Aby dokonać wypłaty, należy wykonać wolumen obrotu w wysokości 300 USD / 2 = 150 lotów (tylko przy transakcjach zamkniętych). A 1 standardowy lot równa się 100 lotów dla kont ProCent

  2. Obliczając wolumen obrotu dla spełnienia wymagań programu bonusowego, bierzemy pod uwagę transakcje dla wszystkich dostępnych par walutowych i metali, które zostały otwarte i zamknięte po otrzymaniu Bonusu.
  3. Wszystkie bonusy zostaną automatycznie usunięte z twojego konta w chwili nastąpienia Stop Out.
  4. Klient ma prawo anulować bonus. W tym celu należy wypłacić środki własne z konta bez żadnych ograniczeń, a bonus zostanie usunięty z konta.

  Prosimy zauważyć , że najistotniejszym warunkiem oferty jest prawo RoboMarkets do nie przyznania klientowi bonusu, lub anulowanie wszystkich środków bonusowych bez podawania przyczyn i/lub wcześniejszego powiadomienia.

Przykłady obliczania

 1. Przykład obliczenia kwoty dostępnej do wyplaty przy jednorazowej wpłacie i jednym bonusie (anulacji bonusu).

  Wpłaciłeś 1 000 USD na swoje konto i otrzymałeś bonus w wysokośći 200 USD (20%). Całkowite saldo konta wynosi 1 200 USD. Na razie nie możesz nic wypłacić ze swojego konta, ponieważ zarówno kwota wpłacona jak i wpłacony bonus są zablokowane.

  Potem wykonałeś kilka operacji handlowych i uzyskałeś dochód w wysokości 500 USD. Jeśli wymagania programu nie zostały spełnione, kwota dostępna do wypłacenia to 500 USD.

  Jeśli dokonałeś anulacji bonusu, kwota dostępna do wypłacenia to 1 000 USD (kwota wpłacona) oraz 500 USD.

 2. Przykład obliczenia kwoty dostępnej do wypłaty przy jednej wpłacie wraz z odebranym bonusem (stratny wynik handlu, anulacja bonusu).

  Na swoje konto handlowe wpłaciłeś 1000 USD i otrzymałeś bonus w wysokości 500 USD (50%). Całkowita kwota na saldzie wynosi 1 500 USD. Na tę chwilę nie możesz nic wypłacić ze swojego konta, ponieważ zarówno twoje wpłacone środki jak i środki z bonusu są zablokowane.

  Po kilku operacjach handlowych twój dochód jest negatywny (strata), poniesiona strata na koncie to 300 USD. Twoje saldo na koncie wynosi 1 200 USD. W przypadku anulacji bonusu zostanie on usunięty z twojego konta (500 USD), a kwota dostępna do wypłaty wyniesie 700 USD.