Bonus Profit Share - Warunki programu

Program jest dostępny wyłącznie dla profesjonalnych klientów.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Bonus Profit Share to dodatkowe środki, które można otrzymać, gdy klient wpłaci dowolną sumę pieniędzy na swoje konto, i można korzystać z tych środków podczas tzw. "drawdown" (obsunięcia kapitału).
  2. Bonus można otrzymać na kontach MetaTrader 4 i MetaTrader 5 o rodzaju Fix i Pro (konta ECN nie biorą udziału w programie).
  3. Bonusu nie można otrzymać na kontach, które już posiadają inne, aktywne środki dodatkowe jakiegokolwiek rodzaju.
  4. Środki bonusowe są przelane na konto klienta automatycznie kiedy zasili swoje konto handlowe, pod warunkiem że klienta wybrał opcję "Bonus Profit Share" podczas wypełniania formularza depozytowego.
  5. Bonus można otrzymać wyłącznie wtedy, gdy klient zasili swoje konto przy pomocy automatycznego systemu wpłat w swoim Obszarze Członkowskim. Inne metody wpłacania środków nie są uwzględniane w programie.
  6. Całkowita kwota bonusów „Profit Share” na jednym koncie (w zależności od waluty bazowej) nie może przekroczyć 10 000 USD / 10 000 EUR / 7 800 GOLD. Maksymalna liczba bonusów na jednym koncie wynosi 20.
  7. Łączna kwota bonusów „Profit Share” na wszystkich kontach (w zależności od ich waluty bazowej) nie może przekroczyć 20 000 USD / 20 000 EUR / 15 600 GOLD. Maksymalna liczba bonusów na wszystkich kontach wynosi 100.
 2. Korzystanie z bonusu Profit Share
  1. Jeśli klient posiada aktywny bonus na swoim koncie, wszystkie środki na koncie są dzielone na dwie części: własne środki klienta i dodatkowe środki.
  2. Suma własnych środków klienta w dowolnej chwili jest określana jako produkt kapitału konta stanowicąą kwotę własnych środków klienta.
  3. Kwota dodatkowych środków jest określana jako produkt kapitału konta stanowiącą część każdego bonusu.
  4. Proporcje między tymi dwiema częściami są wykorzystane do dalszych obliczeń. Proporcje są ponownie obliczane po każdej operacji na saldzie (wpłata (z lub bez bonusu) / wypłata) i za każdym razem, gdy bonus Profit Share jest anulowany lub gdy wymagania programu zostaną spełnione.
   1. 1 Gdy klient wpłaca środki na swoje konto, wpłacona suma jest dodawana do własnych środków klienta. Kwota bonusu Profit Share tworzy nowy udział, który będzie brany pod uwagę osobno, zanim bonus zostanie anulowany lub wymagania dla wolumenu obrotu będą spełnione.
   2. 2 Gdy klient wypłaca środki, kwota wypłaty będzie odjęta od własnych środków klienta.
   3. 3 Gdy klient spełni warunki wolumenu obrotu, kwota środków bonusowych będzie dodana do własnych środków klienta.
  5. Zarówno własne środki klienta jak i dodatkowe środki mogą być wykorzystane w handlu bez żadnych ograniczeń. W takim przypadku, dodatkowe środki mogą być wykorzystane podczas tzw. "drawdown", innymi słowy, nie zostaną usunięte z konta jeśli kapitał na koncie wyniesie mniej niż kwota dodatkowych środków, aż do nastąpienia Stop Out.
  6. Zysk, jaki klienta otrzyma, jest ponownie rozdzielony między własne środki klienta a dodatkowe środki na jego/jej koncie, zgodnie z obecnymi proporcjami.
  7. W przypadku "drawdown", własne środki klienta i dodatkowe środki są wykorzystane zgodnie z obecnymi proporcjami.
  8. Szczegółowe informacje na temat środków konta, ich przydzielenia pomiędzy własne środki klienta a dodatkowe środki, a także historia ponownego przydzielania środków po każdej operacji na saldzie są dostępne na stronie "Dodatkowe środki", w Obszarze Członkowskim. Aby wyświetlić szczegółowe informacje, kliknij "Więcej".
  9. Kwota dostępna do wypłaty, bez anulowania bonusu, oraz kwota dostępna do wypłaty po anulowaniu są automatycznie obliczane i wyświetlone w Obszarze Członkowskim, na stronie gdzie zlecane są wypłaty środków.
 3. Wypłata środków z konta z aktywnym bonusem Profit Share
  1. Kwota wpłaty, dzięki której otrzymano bonus Profit Share, staje się dostępna do wypłaty po anulowaniu bonusu, lub gdy wymagania wolumenu obrotu zostaną spełnione.
  2. Dopóki wymagania dla wolumenu obrotu nie zostaną spełnione, klient może wypłacić swoje własne środki (patrz punkt 2.2) minus suma tych depozytów, dzięki którym otrzymał dodatkowe środki, które są obecnie aktywne.
  3. Jeśli na koncie klienta znajdują się aktywne bonusy Profit Share, suma środków dostępnych do wypłaty jest obliczana zgodnie z 2 następującymi wzorami:

   <Sum_out> = <Kapitał> - <Dodatkowe_środki> - <Depozyty_z_aktywnym_Profit_Share>

   lub

   <Sum_out> = <Własne_środki> - <Depozyty_z_aktywnym_Profit_Share>

   gdzie:

   Sum_out - suma środków dostępnych do wypłaty.

   Kapitał - środki na koncie klienta.

   Własne_środki - własne środki klienta (patrz punkt 2.2).

   Dodatkowe_środki - suma dodatkowych środków (patrz punkt 2.3).

   Depozyty_z_aktywnym_Profit_Share - suma depozytów, dzięki którym otrzymano aktywne, dodatkowe środki.

 4. Spełnienie wymogów, anulowanie i usunięcie bonusu Profit Share
  1. Kwota bonusu Profit Share i kwota depozytu, dzięki któremu otrzymano dodatkowe środki, stają się dostępne do wypłaty wyłącznie po wykonaniu przez klienta obrotu (w standardowych lotach) w następującej ilości:

   <Liczba lotów> = <Suma bonusu Profit Share w USD*> / 2

   * - Jeśli klient zasilił konta w innej walucie, środki zostaną przekonwertowane na USD, zgodnie z wewnętrznym kursem walutowym firmy.

  2. Podczas obliczania wolumenu obrotu w celu spełnienia wymogów programu bonusowego, brane są pod uwagę transakcje dla wszystkich dostępnych par walutowych i metali, które zostały otwarte i zamknięte po otrzymaniu bonusu. Transakcje związane z CFD nie są brane pod uwagę podczas obliczania wolumenu obrotu, jaki jest potrzebny do spełnienia warunków programu.
  3. Jeśli bonus zostanie anulowany, gdy konto znajduje się w tzw. "drawdown" (nastpąiło obsunięcie kapitału), kwota bonusu, która pozostała na koncie, zostanie usunięta z konta.
  4. Tylko kwota bonusu, która pozostała na koncie, jest z niego usunięta, gdy nastpąi Stop Out.
  5. Klient ma prawo anulować otrzymany bonus w dowolnym momencie w swoim Obszarze Członkowskim. W takim przypadku:
   1. Jeśli obecna kwota bonusu wynosi więcej niż początkowo, obecna kwota bonusu zostanie usunięta z konta klienta.
   2. Jeśli obecna kwota bonusu wynosi mniej niż początkowo (bonus znajduje się w "drawdown"), kwota bonusu, która pozostała na koncie, zostanie z niego usunięta.
   3. Kwota depozytu, dzięki której otrzymano bonus, staje się teraz dostępna do wypłaty.
  6. Firma RoboMarkets zastrzega sobie prawo do zmiany warunków programu, informując o tym wcześniej klientów.

  Prosimy zauważyć, że najważniejszym warunkiem programu jest prawo firmy RoboMarkets do nie przyznania bonusu Profit Share lub usunięcia środków bonusowych z konta klienta bez wcześniejszego powiadomienia czy podania jakichkolwiek powodów.

Przykłady obliczania

 1. Jak bonus Profit Share działa podczas "drawdown"

  Wpłaciłeś 1 000 USD na swoje konto i otrzymałeś bonus w wysokości 500 USD (50%). Udziały i środki dostępne do wypłaty będą określone w następujący sposób:

  Kapitał na koncieUdział i suma własnych środkówUdział i suma bonusuŚrodki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusuŚrodki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu
  Kapitał na koncie1 500*Udział i suma własnych środków66,67% (1 000)Udział i suma bonusu33,33% (500)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu1 000 – 1 000 = 0Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 500 – 500 = 1 000

  Potem otworzyłeś kilka pozycji, które obecnie są stratne na kwotę 1 300 USD. Kapitał na koncie wynosi 200 USD, czyli mniej niż suma aktywnego bonusu.

  Bonus Profit Share nie zostanie usunięty w takim przypadku i może pomóc w czasie "drawdown".

  Po zmianie sytuacji rynkowej twoje pozycje zarobiły 300 USD. Część tych środków (zgodnie z udziałem bonusu) nie będą dostępne do wypłaty. Środki konta zostaną ulokowane w sposób następujący:

  Kapitał na koncie1 800*Udział i suma własnych środków66,67% (1 200)Udział i suma bonusu33,33% (600)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu1 200 – 1 000 = 200Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 800 – 600 = 1 200

  * - Wszystkie obliczenia są wykonywane w USD.

 2. Jak spełnić wymogi wolumenu obrotu

  Wpłaciłeś 500 USD na swoje konto i otrzymałeś bonus w wysokości 125 USD (25%). Udziały i środki dostępne do wypłaty będą określone w następujący sposób:

  Kapitał na koncieUdział i suma własnych środkówUdział i suma bonusu 1Udział i suma bonusu 2Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusuŚrodki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu
  Kapitał na koncie625*Udział i suma własnych środków80% (500)Udział i suma bonusu 120% (125)Udział i suma bonusu 2-Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu500 – 500 = 0Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu625 – 125 = 500

  Wykonałeś szereg operacji handlowych i zarobiłeś 600 USD.

  Kapitał na koncie1 225Udział i suma własnych środków80% (980)Udział i suma bonusu 120% (245)Udział i suma bonusu 2-Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu980 – 500 = 480Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 225 – 245 = 980

  Potem ponownie zasiliłeś swoje konto, tym razem na kwotę 1 000 USD i otrzymałeś drugi bonus na kwotę 500 USD (50%). Zauważ, że kapitał na koncie podzielony jest teraz na trzy części, w ten sposób:

  Kapitał na koncie2 725Udział i suma własnych środków72,66% (1 980)Udział i suma bonusu 18,99% (245)Udział i suma bonusu 218,35% (500)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu1 980 – 1 000 – 500 = 480Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu2 725 – 245 -500 = 1 980

  Wykonałeś kolejne operacje handlowe i zarobiłeś 300 USD, a całkowity wolumen obrotu na koncie wynosi teraz 63 standardowych lotów. To oznacza, że wymogi dla wolumenu obrotu za pierwszy bonus zostały spełnione i całkowita kwota środków bonusowych należy teraz do twoich własnych środków.

  W tym momencie, udział tego bonusu jest dodany do udziału twoich własnych środków, a ograniczenie podczas wypłaty kwoty depozytu, dzięki któremu otrzymano bonus, już nie obowiązuje. Teraz saldo konta wygląda następująco:

  Kapitał na koncie3 025Udział i suma własnych środków81,65% (2 469,91)Udział i suma bonusu 1SpełnionyUdział i suma bonusu 218,35% (555,09)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu2 469,91 – 1 000 = 1 469,91Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu3 025 – 555,09 = 2 469,91

  * - Wszystkie obliczenia są wykonywane w USD.

 3. Wypłata środków z aktywnym bonusem Profit Share na koncie

  Wpłaciłeś 500 USD na swoje konto i otrzymałeś bonus w wysokości 125 USD (25%). Udziały i środki dostępne do wypłaty będą określone w następujący sposób:

  Kapitał na koncieUdział i suma własnych środkówUdział i suma bonusuŚrodki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusuŚrodki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu
  Kapitał na koncie625*Udział i suma własnych środków80% (500)Udział i suma bonusu20% (125)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu500 – 500 = 0Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu625 – 125 = 500

  Wykonałeś szereg operacji handlowych i zarobiłeś 600 USD.

  Kapitał na koncie1 225Udział i suma własnych środków80% (980)Udział i suma bonusu20% (245)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu980 – 500 = 480Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 225 – 245 = 980

  Zdecydowałeś się wypłacić wszystkie środki dostępne do wypłaty, bez anulowania bonusu (480 USD). Prosimy zauważyć, że środki dostępne do wypłaty zostaną odjęte z twoich własnych środków, a potem udziały twoich własnych środków i środki bonusowe zostaną ponownie obliczone. Po wypłacie środki na koncie zostaną podzielone w następujący sposób:

  Kapitał na koncie745Udział i suma własnych środków67,11% (500)Udział i suma bonusu32,89% (245)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu500 – 500 = 0Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu745 – 245 = 500

  Po wykonaniu kolejnych operacji handlowych, zarobiłeś dodatkowe 500 USD. Prosimy zauważyć, że ten zysk zostanie przydzielony pomiędzy twoje własne środki i środki bonusowe, zgodnie z nowymi udziałami. W rezultacie saldo konta będzie następujące:

  Kapitał na koncie1 245Udział i suma własnych środków67,11% (835,52)Udział i suma bonusu32,89% (409,48)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu835,52 – 500 = 335,52Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 245 – 409,48 = 835,52

  * - Wszystkie obliczenia są wykonywane w USD.

 4. Co dzieje się z Bonusem Profit Share w przypadku nastąpienia StopOut

  Wpłaciłeś 1 000 USD na swoje konto i otrzymałeś bonus w wysokości 500 USD (50%). Na początku udziały i środki dostępne do wypłaty będą określone w następujący sposób:

  Kapitał na koncieUdział i suma własnych środkówUdział i suma bonusuŚrodki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusuŚrodki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu
  Kapitał na koncie1 500*Udział i suma własnych środków66,67% (1 000)Udział i suma bonusu33,33% (500)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu1 000 – 1 000 = 0Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 500 – 500 = 1 000

  Potem otworzyłeś kilka pozycji, która zakończyły się stratą. Gdy pozycje są otwarte, bonus nie zostanie usunięty z konta nawet jeśli kapitał na koncie wyniesie mniej niż suma dodatkowych środków.

  Potem margines konta doszedł do wartości StopOut i pozycje zostały usunięte ze stratą 1 450 USD. Środki na koncie będą określone w następujący sposób:

  Kapitał na koncie50*Udział i suma własnych środków66,67% (33,33)Udział i suma bonusu33,33% (16,67)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu33,33 – 1 000 = 0Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu50 – 16,67 = 33,33

  Po nastąpieniu StopOut kwota aktywnego bonusu, która pozostała na koncie, będzie usunięte z niego, zgodnie z punktem 4.4 regulaminu programu.

  Kapitał na koncie33,33*Udział i suma własnych środków100% (33,33)Udział i suma bonusuUsuniętyŚrodki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu33,3Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu-

  * - Wszystkie obliczenia są wykonywane w USD.

 5. Co się dzieje w przypadku "drawdown" i anulowania bonusu Profit Share

  Wpłaciłeś 1 000 USD na swoje konto i otrzymałeś bonus w wysokości 500 USD (50%). Na początku udziały i środki dostępne do wypłaty są określone w następujący sposób:

  Kapitał na koncieUdział i suma własnych środkówUdział i suma bonusuŚrodki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusuŚrodki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu
  Kapitał na koncie1 500*Udział i suma własnych środków66,67% (1 000)Udział i suma bonusu33,33% (500)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu1 000 – 1 000 = 0Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 500 – 500 = 1 000

  Wykonałeś szereg operacji handlowych, których rezultatem była strata w wysokości 800 USD. Saldo konta będzie następujące:

  Kapitał na koncie700Udział i suma własnych środków66,67% (466,69)Udział i suma bonusu33,33% (233,31)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu466,69 – 1 000 = 0Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu700 – 233,31 = 466,69

  Jeśli zdecydujesz się anulować bonus po obsunięciu kapitału na koncie, to zgodnie z paragrafem 4.2.2 regulaminu programu, tylko kwota bonusu, która pozostała na koncie, będzie z niego usunięta. Po anulowaniu Bonusu Profit Share, konto będzie zawierać wyłącznie twoje własne środki, które będą dostępne do wypłaty w dowolnej chwili.

  Kapitał na koncie466,69Udział i suma własnych środków100% (466,69)Udział i suma bonusuAnulowanyŚrodki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu466,69Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu-

  * - Wszystkie obliczenia są wykonywane w USD.

 6. Przykład przydzielenia twoich własnych środków i środków bonusowych

  Wpłaciłeś na swoje konto 1 000 USD bez otrzymania bonusu Profit Share. Potem otworzyłeś kilka pozycji, które obecnie są stratne na kwotę 800 USD. Kapitał na koncie wynosi 200 USD.

  Wpłaciłeś 500 USD na swoje konto i otrzymałeś 250 USD (50%). Prosimy zauważyć, że po takim depozycie, suma twoich własnych środków na koncie wynosi 700 USD, ponieważ pieniądze nienależące do dodatkowych środków depozytu (500 USD) zostaną dodane do obecnego kapitału konta (200 USD). Saldo konta nie jest uwzględnione w żadnym wzorze przy obliczaniu udziałów w programie "Bonus Profit Share".

  Dlatego saldo konto będzie wyglądać następująco:

  Kapitał na koncieUdział i suma własnych środkówUdział i suma bonusuŚrodki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusuŚrodki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu
  Kapitał na koncie950*Udział i suma własnych środków73,68% (700)Udział i suma bonusu26,32% (250)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu700 – 500 = 200Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu950 – 250 = 700

  Po zmianie sytuacji rynkowej, twoje pozycje zarobiły 100 USD. Zysk z operacji handlowych od momentu otrzymania bonusu wynosi 900 USD (ponieważ "drawdown" został zlikwidowany wraz z pojawieniem się zysku).

  Zysk zostanie podzielony między twoje własne środki i dodatkowe środki, zgodnie z naszymi udziałami:

  Kapitał na koncie1 850Udział i suma własnych środków73,68% (1 363,08)Udział i suma bonusu26,32% (486,92)Środki dostępne do wypłaty bez anulowania bonusu1 363,08 – 500 = 863,08Środki dostępne do wypłaty w przypadku anulowania bonusu1 850 – 486,92 = 1 363,08

  * - Wszystkie obliczenia są wykonywane w USD.