Co jeśli nie będę mógł przeskanować swoich dokumentów?

Możesz na każdy dowolny sposób przetworzyć swój dokument na formę cyfrową: użyj aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego lub kamery web.

Te sposoby nie zawsze dają dobrą jakość obrazu, dlatego przed wysłaniem dokumentu prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie konieczne informacje są na obrazach widoczne.

W celu wyświetlenia bardziej szczegółowych instrukcji lub wymagań dotyczących weryfikacji, odwiedź stronę „Weryfikacja” naszej witryny.