Ostrzeżenie o ryzykach

Wcześniej, zanim przystąpicie do handlu na rynkach finansowych, powinniście wziąć pod uwagę, że handel walutą, akcjami i innymi produktami inwestycyjnymi ma charakter rynkowy i zawsze związany jest z znacznym stopniem ryzyka. W rezultacie rozlicznych wahań finansowych możecie nie tylko znacznie pomnożyć swój kapitał, ale i w pełni stracić go.

Nasi klienci powinni jasno zdawać sobie sprawę z wszystkich możliwych następstw takiego ryzykowania, znać specyfikę, zasady i normy, regulujące korzystanie przez nich z produktów inwestycyjnych, w tym i przedsięwzięć firmowych, powodujących poważną modyfikację aktywów bazowych. Każdy klient powinien niezbędnie pamiętać o szczególnych ryzykach i czynnikach, mających wpływ na dynamikę zmian kursów walutowych i wartości produktów inwestycyjnych. Do takich ryzyk należy obniżenie płynności, gwałtowne zmiany (skoki) cen, wysoka zmienność i okoliczności siły wyższej.

Przed tym, jak otworzyć realne konto w naszej kompanii, szczegółowo zapoznajcie się z Regulaminem Klienta i Regulaminem Operacji Handlowych, a także zasady bazowe i prace na rynkach finansowych.

Przypominamy wam, że kompania RoboMarkets Ltd nie ponosi odpowiedzialności za straty, które wynikły w rezultacie okoliczności siły wyższej.

Risk disclosure (RoboMarkets Ltd) (350 Kb)