Jakie możliwości oferuje Portfel RoboMarkets?

Portfel RoboMarkets to "klucz" do kontrolowania wszystkich swoich środków w RoboMarkets. Portfel reprezentuje wiele kont z różnymi walutami bazowymi, które są złączone w tej samej usłudze finansowej.

Możesz użyć Portfela:

  • Do przechowywania środków, których nie używasz do handlowania.
  • Jako "stacja transferowa" do przesyłania środków na konta handlowe.
  • Do wypłaty swojego zysku.

Portfel zapewnia możliwość wpłacania i wypłacania środków oraz przydzielania ich między wszystkie twoje konta, a Portfel przesyła środki korzystając z usługi wewnętrznego transferu.