RoboMarkets: ważne informacje w związku z podziałem akcji NVIDIA w dniu 10 czerwca 2024 r.

10.06.2024 / 14:33

Szanowni Klienci i Partnerzy,

W dniu 10 czerwca 2024 r. akcje NVIDIA Corporation zostaną podzielone. Podział akcji to działanie korporacyjne, w wyniku którego spółka zwiększa liczbę wyemitowanych akcji o określony mnożnik i zmniejsza wartość każdej akcji o ten sam mnożnik.

NVIDIA Corporation przeprowadzi podział akcji 10 na 1 (1 akcja zostanie podzielona na 10).

Jak wpłynie to na pozycje i zlecenia?

Jeśli posiadasz otwarte pozycje na akcje NVIDIA Corporation lub planujesz otworzyć takie pozycje, zwróć uwagę na poniższe zmiany, które zaczną obowiązywać od 10 czerwca 2024 r:

Konta rzeczywiste MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Procedura podziału odbędzie się 10 czerwca i zostanie zakończona przed rozpoczęciem sesji giełdowej w USA o godzinie 15:00 (czasu serwera).

  • Wszystkie zlecenia oczekujące (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit, Stop Loss i Take Profit) w NVDA zostaną anulowane przed otwarciem sesji 10 czerwca o godzinie 16:31 (czasu serwera).

  • W przypadku pozycji w NVDA cena otwarcia zostanie podzielona przez 10 o godzinie 15:00 (czasu serwera).

  • Wolumen każdej otwartej pozycji w NVDA zostanie pomnożony przez 10.

Konta demo MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  • Wszystkie zlecenia oczekujące (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit) w NVDA zostaną anulowane przed otwarciem sesji 10 czerwca o godzinie 16:31 (czasu serwera).

  • Wszystkie otwarte pozycje w NVDA zostaną zamknięte 10 czerwca przed otwarciem sesji giełdowej.

Prosimy o zwrócenie uwagiże jeśli korzystasz z Expert Advisor (EA), sugerujemy sprawdzenie u jego programistów, czy jego kod wymaga jakichkolwiek modyfikacji, aby zapewnić prawidłową interpretację danych cenowych po podziale akcji.

Konta R StocksTrader

Procedura podziału odbędzie się 10 czerwca i zostanie zakończona przed rozpoczęciem sesji giełdowej w USA o godzinie 15:00 (czasu serwera).

  • Podczas procedury podziału wszystkie aktywne zlecenia oczekujące (Buy Limit, Sell Limit, Stop Loss i Take Profit) w NVDA zostaną anulowane.

  • W przypadku pozycji w NVDA otwartych przed podziałem, cena otwarcia zostanie podzielona przez 10 w dniu 10 czerwca o godzinie 15:00 (czasu serwera).

  • Wolumen wszystkich otwartych pozycji w NVDA zostanie pomnożony przez 10 w dniu 10 czerwca o godzinie 15:00 (czasu serwera).

  • Wszystkie pozycje otwarte na tych instrumentach w tym samym kierunku i na tym samym koncie zostaną połączone w jedną nową pozycję. Ta nowa pozycja będzie miała cenę otwarcia i wolumen oparty na średniej ważonej cenie wszystkich pozycji posiadanych przed podziałem.

Wykresy historyczne w terminalu handlowym zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowe ceny wyżej wymienionych instrumentów.

Wszystkie inne aspekty warunków handlowych pozostają nienaruszone. Prosimy o uwzględnienie tych informacji przy planowaniu działalności handlowej.

Z poważaniem,
zespół The RoboMarkets