Czy można zarejestrować Obszar Członkowski dla podmiotu prawnego?

Tak, można. Aby zarejestrować Obszar Członkowski dla podmiotu prawnego, należy:

1. Zarejestrować Obszar Członkowski korzystając z osobistych danych osoby, która będzie kontrolować konto.
2. Wysłać kopię wszystkich wymaganych dokumentów na adres [email protected].

Lista dokumentów wymaganych od podmiotu prawnego:

 • Świadectwo zarejestrowania spółki
 • Certyfikat zarejestrowanego adresu
 • Certyfikat Dyrektorów i Sekretarza
 • Umowa i statut spółki
 • Uchwała zarządu dla otwarcia konta i przyznania pełnomocnictwa tym osobom, które będą tym kontem zarządzać
 • Numer LEI
 • Certyfikat akcjonariuszy
 • Ostatni certyfikat dobrej opinii - wydany przez rejestratora
 • Kopia umowy powierniczej
 • Przeskanowana kopia raportu audytora na ostatni rok finansowy lub odpowiadające dokumenty potwierdzające źródło dochodów
 • Dokumenty dla wszystkich następujących osób:
  • Dyrektorór.
  • Akcjonariuszy.
  • Beneficjentów.
  • Sygnatariuszy.

Prosimy zauważyć, że

Jeśli Obszar Członkowski zostanie zarejestrowany na osobą fizyczną i konto dołączone do tego Konta Rzeczywistego zostało wcześniej zasilone środkami przez osobę fizyczną, to konto nie może otrzymać statusu "Konta firmowego". Prosimy zarejestrować nowy Obszar Członkowski na podmiot prawny i wysłać z niego zgłoszenie.

W przypadku gdy bezpośredni/natychmiastowy i główny akcjonariusz jest innym podmiotem prawnym, Firma potrzebuje zweryfikować strukturę własności i tożsamość osób fizycznych, które są właścicielami odsetek i/lub kontrolują inny podmiot prawny na podstawie powyższej wymienionych dokumentów.

Wszystkie dokumenty, wraz z oryginałami, muszą zawierać tłumaczenie w języku angielskim, podpisane oraz z pieczątką notariusza.