Jak założyć konto handlowe

Aby otworzyć konto handlowe należy przejść proces rejesracji. Wraz z kontem klient otrzymuje dostęp do internetowego Obszaru Członkowskiego, w którym może przeprowadzić operacje niezwiązane z handlem, np. wpłacić lub wypłacić depozyt.