Jak zostać Klientem Profesjonalnym w RoboMarkets?

Aby zostać Klientem Profesjonalnym, musisz posiadać odpowiednie doświadczenie, wiedzę i kompetencje wymagane do samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz dokładnej oceny ryzyka, z jakim wiążą się te decyzje.

Przejdź test kwalifikacyjny

Aby zostać Klientem Profesjonalnym, musisz zgłosisz wniosek o ponowną kategoryzację i przejść test kwalifikacyjny w swoim Obszarze Członkowskim.

Aby pomyślnie przejść test kwalifikacyjny, musisz spełniać przynajmniej dwa poniższe kryteria:
  • Wielkość Twojego portfela instrumentów finansowych, który obejmuje zarówno depozyty gotówkowe, jak i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR.
  • Wykonałeś duże transakcje na właściwym rynku ze średnią częstotliwością 10 (dziesięciu) na kwartał w ciągu ostatnich czterech (4) kwartałów.
  • Pracujesz lub pracowałeś w sektorze finansowym przez co najmniej jeden (1) rok na profesjonalnym stanowisku, które wymaga wiedzy na temat przeprowadzania transakcji lub korzystania z oferowanych usług.

Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą

Twój wniosek zostanie rozpatrzony tak szybko, jak to możliwe. Możemy się z Tobą skontaktować, aby poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów lub zaraz po rozpatrzeniu wniosku.

Dokumenty wymagane do przejścia testu kwalifikacyjnego:
  • Potwierdzenie wolumenu Twoich środków: wyciągi bankowe, list polecający banku o saldzie kredytowym, konta maklerskie, wyciągi z kont powierniczych (na przykład aktywa funduszy, wyciągi gotówkowe lub inne wyciągi z kont), raporty z wszelkich innych organizacji finansowych.
  • Potwierdzenie doświadczenia handlowego: wyciągi z konta bankowego lub brokerskiego (na przykład historia konta handlowego u dowolnego brokera forex), certyfikat potwierdzający wolumen obrotów handlowych lub podobne dokumenty.
  • Potwierdzenie Twojego doświadczenia w zakresie finansów: CV, referencje od pracodawcy, dokumenty z dłuższych seminariów, staży i szkoleń finansowych (które potwierdzą doświadczenie ponad 12 miesięcy na stanowisku specjalisty finansowego), linki do profilu LinkedIn i Xing, itp.

Wszystkie dokumenty potrzebne do przejścia procedury ponownej kategoryzacji mogą być dostarczone na żądanie.