Jak ochronić swoje konto przed ujemnym saldem na własną rękę?

Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy. Aby chronić swoje konto przed ujemnym saldem, możesz skorzystać z następujących narzędzi, dostępnych dla wszystkich naszych klientów:

  • Stop Loss

    Wielu traderów nauczyło się poprzez własne doświadczenia, że umieszczenie zlecenia Stop Loss we właściwym czasie może pomóc ograniczyć możliwe straty w przypadku nagłych zmian cen i dużej niestabilności.

  • Wolumen Transakcji

    Pamiętaj, że nie wszystkie transakcje mogą być dochodowe, dlatego zachowaj szczególną ostrożność przy określaniu wolumenu i liczby otwartych pozycji i zleceń.

  • Dźwignia

    Nie tylko potencjalna dochodowość rośnie ze zwiększoną dźwignią, ale też potencjalne ryzyko. Nie zapomnij o tym podczas zwiększania poziomu dźwigni.

* — Ochrona przed ujemnym saldem dla klientów Profesjonalnych jest zapewniana osobno dla każdego przypadku. Firma zastrzega sobie prawo, by anulować usługę NBP (z ang. negative balance protection) poszczególnym klientom.