Czy mogę otworzyć konto na Robomarkets dla podmiotu prawnego?

Tak, możesz. W tym celu należy:

 1. Otworzyć nowy Obszar Członkowski posługując się informacją osoby, która będzie zarządzała kontem podczas rejestracji.
 2. Wysłać kopie wszystkich wymaganych dokumentów na adres [email protected].

Lista wymaganych dokumentów:

 • Certyfikat założycielski.
 • Certyfikat adresu zarejestrowanego.
 • Certyfikat dyrektorów i sekretarza/sekretarki.
 • Umowa i statut spółki.
 • Uchwała Rady Dyrektorów w sprawie otwarcia konta i przyznania uprawnień tym, którzy będą nim zarządzać.
 • Numer LEI.
 • Certyfikat akcjonariuszy.
 • Ostatni Certyfikat Dobrej Reputacji - wydany przez urzędnika.
 • Kopia umowy/umowy powierniczej (w stosownych przypadkach).
 • Skan raportu biegłego rewidenta obrotów ostatniego roku finansowego lub dokument równorzędny potwierdzający źródło pochodzenia środków.
 • Identyfikator podmiotu prawnego (prosimy o zarejestrowanie się i odebranie tu jego):
  • Dyrektorów.
  • Akcjonariuszy.
  • Ostatecznych beneficjentów.
  • Sygnatariuszy.

Spis dokumentów do wypełnienia przez jednostkę, która jest częścią podmiotu prawnego:

 • Kwestionariusz zgodności FATCA dla osób fizycznych.
 • Formularz "W-8IMY".

Szablony dokumentów:

Dodatkowe informacje i wymogi:

 1. Obszar Członkowski nie może otrzymać statusu "Konta korporacyjnego" jeśli jest zarejestrowany na jednostkę która wcześniej wpłaciła środki na konto przypisane temu Obszarowi Członkowskiemu.
 2. W przypadku gdy główny akcjonariusz podmiotu prawnego, który otwiera nowe konto stanowi inny podmiot prawny firma musi zweryfikować strukturę własności i tożsamość osób fizycznych, będącymi beneficjentami rzeczywistymi i/lub sprawujących kontrolę nad innym podmiotem prawnym na podstawie powyżej wymienionych dokumentów.
 3. Wszystkie dokumenty wraz z oryginałami, muszą być dostarczone z tłumaczeniem na język angielski podpisane i opatrzone pieczęcią notariusza.
 4. Dopuszczalne rozszerzenia pliku to: bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png.
 5. Całkowita wielkość wysłanych dokumentów nie może przekraczać 10 MB. Jeśli całkowita wielkość przekracza powyżej określony limit, prosimy o przesłanie plików w kilku osobnych listach.