Rodzaje zleceń i definicje używane na platformie

Zlecenie rynkowe
Zlecenie kupna lub sprzedaży w obecnej cenie rynkowej. Najlepsza cena realizacji gwarantowana przez podmiot realizujący. Żądana cena zlecenia nie jest gwarantowana.

Zlecenie Buy Limit
Zlecenie oczekujące dla kupna poniżej obecnej ceny rynkowej. Warunek realizacji: obecna cena Ask jest niższa lub równa zadeklarowanej cenie zlecenia. Żądana cena zlecenia jest gwarantowana. Cena realizacji jest lepsza lub równa zadeklarowanej cenie.

Zlecenie Buy Stop
Zlecenie oczekujące dla kupna powyżej obecnej ceny rynkowej. Warunek realizacji dla FX/indeksów: obecna cena ask jest wyższa lub równa zadeklarowanej cenie zlecenia. Warunek realizacji dla akcji: ostatnia cena jest wyższa lub równa zadeklarowanej cenie zlecenia. Żądana cena zlecenia nie jest gwarantowana.

Zlecenie Sell Limit
Zlecenie oczekujące dla sprzedaży powyżej obecnej ceny rynkowej. Warunek realizacji: obecna cena Bid jest wyższa lub równa zadeklarowanej cenie zlecenia. Żądana cena zlecenia jest gwarantowana. Cena realizacji jest lepsza lub równa zadeklarowanej cenie.

Zlecenie Sell Stop
Zlecenie oczekujące dla sprzedaży poniżej obecnej ceny rynkowej. Warunek realizacji dla FX/indeksów: obecna cena bid jest niższa lub równa zadeklarowanej cenie zlecenia. Warunek realizacji dla akcji: ostatnia cena jest niższa lub równa zadeklarowanej cenie zlecenia. Żądana cena zlecenia nie jest gwarantowana.

Dostępność czasu wygaśnięcia (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop):

Good Till Cancelled - zlecenie będzie ważne natychmiast po ustawieniu 'aż do anulowania'.
Zlecenie dzienne - zlecenie pozostanie aż do końca dnia handlowego, w którym to przypadku zostanie anulowane, jeśli nie będzie zrealizowane.
Koniec tygodnia - zlecenie jest ważne aż do końca tygodnia, czyli do piątku.
Koniec miesiąca - zlecenie jest ważne aż do ostatniego dnia roboczego miesiąca.
Wybierz datę i czas - osobiste preferencje wybranej ważności.

Zleceni Stop Loss
Zlecenie Stop, aby zamknąć transakcję. Warunek realizacji dla FX/indeksów: obecna cena bid (dla transakcji KUPNA) lub obecna cena ask (dla transakcji SPRZEDAŻY) dojdzie do poziomu Stop Loss. Warunek realizacji dla akcji: ostatnia cena dojdzie do poziomu Stop Loss. Żądana cena zlecenia nie jest gwarantowana.

Trailing Stop
Trailing Stop to rodzaj dynamicznego zlecenia Stop Loss, które podąża za ceną. Gdy ustawisz Trailing Stop, podajesz liczbę pipsów między obecną ceną a Trailing Stop. Jeśli rynek poruszy się w twoją stronę, Trailing Stop będzie podążać za ceną i zostanie zrealizowany tylko wówczas, gdy cena odwróci swój kierunek i poruszy się o określoną liczbę pipsów. Wartość obecnej ceny zależy od rodzaju instrumentu:

Akcje: "Ostatnia cena"
Inne instrumenty (pozycje długie): "Cena bid"
Inne instrumenty (pozycje krótkie): "Cena ask"

Zlecenie Take Profit
Zlecenie Limit dla zamknięcia transakcji. Warunek realizacji: obecna cena bid (dla transakcji KUPNA) lub obecna cena ask (dla transakcji SPRZEDAŻY) dojdzie do poziomu Take Profit. Żądana cena zlecenia jest gwarantowana. Cena realizacji jest równa lub lepsza niż zadeklarowany Take Profit.

Zlecenie Stop Out
Zlecenie Stop dla zamknięcia transakcji. Warunek realizacji: Poziom marginesu wynosi mniej lub tyle co poziom Stop Out.

Definicje

Rodzaj zlecenia - Rynkowe, Limit, Stop, Stop Loss, Take Profit, Stop Out.
Status zlecenia - aktywne, w realizacji (wypełnianie), wypełnione, anulowane, odrzucone.
Zadeklarowana cena zlecenia – cena zlecenia przed i po aktywacją zlecenia dla realizacji.
Wypełniona cena zlecenia – cena zlecenia po wypełnieniu zlecenia.
Ostatnia cena – cena ostatniej zrealizowanej transakcji po stronie podmiotu realizującego. Akcje wskazują ostatnią cenę na wykresie finansowym.
Transakcja – rezultat zrealizowanego zlecenia. Wszelkie wypełnione zlecenie otwiera lub zamyka transakcję.
Status transakcji – otwarte, zamykanie, zamknięte, w handlu.