Jakie reguły realizacji dla akcji obowiązują na platformie?

 1. Zlecenia Stop lub Limit stają się aktywne po utworzeniu. Tylko aktywne zlecenia mogą być aktualizowane/anulowane podczas otwartych godzin handlowych. Wszystkie aktywne zlecenia znajdują się w zakładce "Aktywne zlecenia" w podsumowaniu konta, na platformie handlowej klienta.

 2. Wszelkie zlecenie spełniające jeden z poniższych warunków, zmienia status na "Wypełnianie"

  2.1 Zlecenie rynkowe zgłoszone;
  2.2 Utworzone zlecenia Stop Loss, Take Profit, Stop Out;
  2.3 Aktywacja zadeklarowanej ceny zlecenia Stop, Limit.

 3. Wszystkie zlecenia ze statusem "Wypełnianie" znajdują się w zakładce "Aktywne zlecenia" w podsumowaniu konta, na platformie handlowej klienta, aż do zmiany statusu przez system na "wypełnione" lub "odrzucone".

 4. Wszystkie zlecenia ze statusem "Wypełnianie" są automatycznie anulowane przez system pod koniec każdego dnia.

 5. Gdy zlecenie jest zrealizowane, powiązana Transakcja jest otwierana lub zamykana w Wypełnionej cenie zlecenia, a status zlecenia jest zmieniony na "wypełnione".

 6. Gdy zlecenie jest anulowane przez użytkownika lub odrzucone przez system, status zlecenia jest odpowiednio zmieniony na "anulowane" lub "odrzucone".

 7. Wszystkie "wypełnione", "anulowane" i "odrzucone" zlecenia znajdują się w zakładce "Rejestr handlowy" w podsumowaniu konta, na platformie handlowej klienta.

 8. Wszystkie zlecenia są realizowane wyłącznie w ciągu godzin handlowych danego instrumentu. Zarządzanie zleceniem po i przed sesją handlową: składaj i modyfikuj zlecenia Take Profit, Stop Loss, Limit i Stop, nawet jeśli rynek jest zamknięty. Zostaną zrealizowane po rozpoczęciu następnej sesji handlowej.

 9. Prowizja generowana przez wypełnione zlecenie zwiększa prowizję powiązanych transakcji za każdym razem, gdy transakcja jest otwarta lub zamknięta.

 10. W przypadku gdy poziom Marginesu Konta wynosi mniej lub tyle samo co poziom Stop Out, system wysyła zlecenie(a) Stop Out, aby zamknąć wszystkie otwarte transakcje. Jeśli zlecenie Stop Out jest anulowane przez podmiot realizujący, a poziom Marginesu Konta wynosi mniej lub tyle samo co poziom Stop Out, system ponownie wysyła zlecenie(a) Stop Out.

 11. Zlecenia Stop Loss, Take Profit, Stop Out i Rynkowe, które zamykają transakcję ze statusem "Wypełnianie", zmieniają status powiązanej transakcji na "zamykanie". Gdy powiązane zlecenie jest "wypełnione", transakcja otrzymuje status "zamknięte". Gdy powiązane zlecenie jest odrzucone, transakcja znów otrzymuje status "otwarte".

 12. Wszystkie transakcje ze statusem "otwarte, "zamykanie" i "zamknięte" są wskazane w zakładce "Pozycje" w podsumowaniu konta, na platformie handlowej klienta.

 13. Pod koniec dnia, zgodnie z czasem na serwerze, wszystkie zamknięte transakcje są konwertowane na walutę konta i stają się transakcjami na platformie handlowej klienta.

 14. Wszystkie transakcje wraz z transakcjami związanymi z saldem (wpłaty/wypłaty) oraz dywidendy w przypadku handlu akcjami, znajdują się w zakładce Historia w podsumowaniu konta, na platformie handlowej klienta.

 15. Firma RoboMarkets polega na zewnętrznych realizatorach w przypadku kwotowań i dostępnych wolumenów i dlatego realizacja zleceń klienta zależy od kwotowań i dostępnej płynności u realizatora. Choć RoboMarkets realizuje wszystkie zlecenia złożone przez klientów, zastrzega sobie prawo, aby odrzucić zlecenie dowolnego rodzaju, lub zlecenie może zostać odrzucone przez podmiot realizujący.

 16. Zlecenia wysłane blisko czasu otwarcia handlu: Prosimy zauważyć, że rynki mogą być szczególnie zmienne blisko otwarcia sesji handlowej, gdzie ceny i dostępny wolumen często ulegają gwałtownym zmianom, a kanały informacyjne z różnych rynków mogą być potencjalnie spowolnione lub tymczasowo niedostępne. RoboMarkets nie może zagwarantować, że zlecenia wysłane blisko czasu otwarcia handlu, otrzymają najlepszą, opublikowaną cenę. Rozważ wykorzystanie zleceń limit przy otwarciu sesji, choć zlecenia rynkowe powinny być użyte, jeśli chcesz większej pewności wypełnienia zlecenia. W przypadku odrzucenia zleceń Take Profit lub Stop Loss, poziomy Take Profit i Stop loss są usuwane.