Czy można zmienić walutę bazową lub rodzaj konta?

Nie ma takiej możliwości. Aby zmienić rodzaj konta lub walutę bazową, należy otworzyć nowe konto z wymaganymi parametrami.