Jak obliczany jest koszt jednego punktu?

Koszt 1 punktu dla każdego instrumentu finansowego jest obliczany zgodnie z następującym wzorem:

<Koszt 1 punktu> = (Kontrakt * (Cena + Jeden_punkt)) - (Kontrakt * Cena)

gdzie:
Kontrakt – wielkość kontraktu.
Cena – obecne kwotowanie aktywa.
Jeden_punkt – wielkość 1 punktu.

Przykład:

Chcemy obliczyć koszt 1 punktu dla pozycji w parze EURGBP.

Rodzaj pozycji: długa (Kupno)
Wolumen pozycji: 1 lot (100 000 jednostek waluty bazowej).
Obecne kwotowanie: 0,8365.
Waluta konta: USD.

<Koszt 1 punktu> = (100 000 * (0,8365 + 0,0001)) - (100 000 * 0,8365) = 10,00 GBP

Ze względu na różnicę między walutą konta a walutą bazową aktywa, musisz dokonać konwersji tej liczby na USD. Aby to zrobić, pomnóż ją przez obecne kwotowanie GBPUSD.

10,00 GBP * 1,5417 = 15,47 USD

Możesz obliczyć koszt 1 punktu dla pozycji dowolnego instrumentu, korzystając z naszego Kalkulatora handlowego.