Jak obliczyć wartość jednego pipsa?

Wzór: <1 pips> = (Wielkość pozycji * (Cena + Pips)) - (Wielkość pozycji * Cena),

Przykład: Rozliczenie wartości pisa po EURGBP. Walutą depozytową konta jest USD.

Trader otwiera pozycje:

BUY 1 lot EURGBP po cenie 0,8365

Wielkość pozycji = 100 000

Cena = 0,8365

Pips = 0,0001

  1. Wartość 1 pipsa dla "BUY 1 lot EURGBP 0,8365" = (100 000 * (0,8365 + 0,0001)) - (100 000 * 0,8365) = 10 GBP.
  2. Ponieważ walutą depozytową jest USD, zysk i straty na koncie rozliczają się w USD. Wartość 1 pipsa jest wyrażona w GBP, którą potrzeba przewalutować na USD.
  3. 10 GBP * kurs GBP/USD = 10 * 1,5417 = 15,47 USD.

W ten sposób, wartość 1 pipsa dla "BUY 1 lot EURGBP 0,8365" wynosi 15,47 USD.