Jak mogę obliczyć wartość margin?

Skorzystaj z Kalkulatora handlowego lub oblicz wartość margin zgodnie ze wzorem.

Wzór do obliczenia margin:

<Margin> = <Wielkość kontraktu> / <Dźwignia>

gdzie:
Wielkość kontraktu - wolumen zlecenia w walucie bazowej aktywa handlowego (pierwsza waluta tickera). Wolumen zlecenia na 1 lot dla wszystkich par walutowych zawsze jest równy 100 000 jednostek waluty bazowej instrumentu.
Dźwignia - wartość dźwigni.

Przykład obliczania:

Otwierasz pozycję długą na 1 lot dla pary EURUSD z dźwignią o wartości 1:20.

<Margin> = 100 000 / 20 = 5 000 EUR

Jeśli walutą twojego konta jest USD, a nie EUR, musisz dokonać konwersji kwoty margin na walutę swojego konta. Aby to zrobić, pomnóż kwotę przez obecne kwotowanie pary EURUSD (1,2345).

<Margin> = 5 000 * 1,2345 = 6 172,50 USD