Jak obliczana jest kwota zabezpieczająca?

Aby obliczyć ten parametr, zalecamy skorzystanie z Kalkulatora forex.

Wzór obliczania kwoty zabezpieczającej w walucie bazowej instrumentu handlowego:

<Kwota zabezpieczająca> = <Wielkość kontraktu> / <Dźwignia>

Waluta bazowa instrumentu handlowego jest pierwszą walutą w tickerze danego instrumentu, dla przykładu:

  • EURUSD – walutą bazową jest EUR.
  • USDCHF – walutą bazową jest USD.
  • GBPUSD – walutą bazową jest GBP.

Wielkość kontraktu to wolumen zlecenia w walucie bazowej instrumentu handlowego.

1 lot zawsze wynosi 100 000 jednostek waluty bazowej. Zatem:

  • 0.1 lota = 100 000 * 0.1 = 10 000 jednostek waluty bazowej.
  • 0.01 lota = 100 000 * 0.01 = 1 000 jednostek waluty bazowej.

Dźwignia jest wartością dźwigni, dla przykładu:

  • Dźwignia 1:50 - 50.
  • Dźwignia 1:100 - 100.

Po obliczeniu kwoty zabezpieczającej w walucie bazowej instrumentu, musi zostać przekonwertowana na walutę konta (USD, EUR, RUB lub złoto) w kursie wymiany w chwili otwarcia pozycji.

Przykład:

Trader, który posiada dżwignie 1:100, kupuje 1 lot EURUSD. Kwota zabezpieczająca dla tej pozycji jest obliczona w następujący sposób:

Waluta bazowa dla pozycji długiej EURUSD to EUR. Kwota zabezpieczająca dla tej pozycji wynosi 100 000 / 100 = 1 000 EUR.