Dlaczego zlecenie nie zostało zrealizowane w zadeklarowanej cenie?

Zlecenia Buy Stop, Sell Stop i Stop Loss są warunkowe, a gdy wymóg zostanie spełniony, zostaje wysłane zlecenie Rynkowe. Zlecenie rynkowe nie jest realizowane w cenie podanej przy zleceniu, ale w obecnej cenie w chwili przetwarzania zlecenia. Dlatego cena, która istnieje na rynku podczas realizacji zlecenia może różnić się od ceny podanej przy zleceniu.

Zlecenia Buy Limit, Sell Limit i Take Profit są realizowane w cenie podanej przy zleceniu lub lepszej cenie, jeśli taka istnieje na rynku, gdy zlecenie jest realizowane.