Dlaczego moje zlecenie nie zostało zrealizowane w zadeklarowanej cenie?

Takie przypadki mogą wystąpić dla zleceń Buy Stop, Sell Stop i Stop Loss.

Gdy aktywują się te zlecenia, system wysyła zlecenie Market, które realizowane jest w obecnej cenie i może różnić się od zadeklarowanej ceny.

Inne rodzaje zleceń oczekujących (Buy Limit, Sell Limit i Take Profit) są w większości realizowane w określonej cenie, ale czasami w lepszej, jeśli takowa cena istnieje na rynku w chwili ich realizacji.