Dlaczego pozycja została zamknięta w cenie, która nie widniała na wykresie?

Pozycje krótkie (zlecenia Sprzedaży) są otwierane w cenie Bid (Kupno) i zamykane w cenie Ask (Sprzedaż). Pozycje długie (zlecenia Kupna) są otwierane w cenie Ask (Sprzedaż) i zamykane w cenie Bid (Kupno).

Prosimy zauważyć, że wykres w terminalu handlowym pokazuje cenę Bid. W razie potrzeby terminal można dostosować, aby pokazywał cenę Ask.

Przykład:

Dla pozycji krótkiej (Sprzedaż), zlecenie Stop Loss zostało ustawione na poziomie 1.2970. Cena na wykresie osiągnęła poziom 1.2968, ale jest to cena Bid. Zważywszy, że spread wynosi w danej chwili 2 punkty, cena Ask wyniosła 1.2970 (czyli Ask = Bid + Spread = 1.2968 +0.0002 = 1.2970), Twoja pozycja została zamknięta, ponieważ zlecenia Stop Loss dla pozycji krótkich są realizowane w cenie Ask.

W takim przypadku, zlecenie Stop Loss zostało zrealizowane prawidłowo, ponieważ cena Ask osiągnęła poziom określony w zleceniu.