Czemu terminal MetaTrader4/5 wyświetla komunikat "Brak połączenia", gdy próbuję się połączyć z serwerem?

Nie masz połączenia internetowego na komputerze lub istnieją jakieś problemy na serwerze.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Sprawdź swoje połączenie internetowe Może istnieją pewne problemy z komunikacją po stronie ISP.
     
  2. Jeśli masz na swoim komputerze stałe połączenie z internetem, ale widzisz w terminalu "Brak połączenia", spróbuj ponownie przeskanować serwery. Kliknij lewym przyciskiem myszy w wiadomość "Brak połączenia" i wybierz "Ponownie przeskanuj serwer" w menu.
     
  3. Jeśli żaden z powyższych kroków nie pomoże, w górnym panelu wybierz "Plik" i kliknij "Zaloguj się" z rozwijanego menu. W oknie wpisz swoją nazwę użytkownika (numer konta handlowego), hasło, adres serwera i kliknij "Zaloguj się".

Jeśli żaden z powyższych kroków nie pomoże, prosimy skontaktować się z naszych Wsparciem Online.