Dlaczego zlecenie zostało zamknięte bez mojego uczestnictwa?

Jeśli poziom Marginesu (kwoty zabezpieczającej) na koncie handlowym klienta wynosi tyle samo lub mniej niż poziom Stop Out, Firma ma prawo zamknąć każdą otwartą pozycję na tym koncie w obecnej cenie rynkowej bez wcześniejszego powiadomienie czy zgody ze strony klienta. Wartości Stop Out dla wszystkich rodzajów kont handlowych znajdują się na stronie internetowej firmy w tabeli porównawczej. Klienci powinni pamiętać, że poziomy Stop Loss i Take Profit, wraz z funkcją Trailing Stop, również mogą być powodem zamknięcia ich pozycji przez brokera.