Jak mogę otworzyć pozycje w terminalu?

Nową pozycję można otworzyć w terminalu na kilka sposobów:

1. Za pomocą listy instrumentów:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na instrument, którym zamierzasz handlować.
  • Wybierz "Nowe zlecenie" z menu.
  • Ustaw parametry zlecenia (rodzaj, wolumen, poziomy Stop Loss i Take Profit).
  • Wybierz rodzaj pozycji: długa (Kup) lub krótka (Sprzedaj) i kliknij w odpowiadający im przycisk.

2. Korzystając z "One-Click Trading":

  • Dodaj widżet "One-Click Trading" klikając wykres prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiadający element w menu.
  • Określ wolumen zlecenia i kierunek (Sprzedaż lub Kupno).

3. Korzystając z głównego menu terminala:

  • Wybierz "Nowe zlecenie" z menu "Narzędzia" kliknij w "Nowe zlecenie" w panelu poniżej głównego menu.
  • Wybierz wymagany instrument handlowy i wypełniaj instrukcje elementu 1 na liście.