Dlaczego zlecenie zostało wykonane po cenie innej niż podana?

Zlecenia Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss są wykonywane po cenie aktualnej na moment przetwarzania zlecenia. Zlecenia Buy Limit, Sell Limit, Take Profit są wykonywane po cenie zlecenia.