Jak działa stop-zlecenie?

Zlecenie Stop jest aktywatorem, i gdy następuje, odpowiednie zlecenie jest generowane.

Istnieją zlecenia Stop i Stop-Limit:

Gdy zlecenie Stop jest aktywowane, generowane jest zlecenie rynkowe.

Gdy zlecenie Stop-Limit jest aktywowane, generowane jest zlecenie Limit.

Cena zlecenia Stop jest aktywatorem, i gdy następuje, odpowiednie zlecenie (rynkowe lub Limit) jest generowane.