Jak działa stop order?

Stop order jest wymaganym zleceniem a kiedy zostaje zrealizowane platforma generuje odpowiadające mu zlecenie Market lub Limit.

  1. Zlecenie Market jest utworzone w razie zleceń Buy Stop i Sell Stop (czyli zleceń kupna/sprzedaży aktywu, a kiedy cena aktywa osiągnie poziom Stop Loss (zlecenie zamknięcia pozycji).
  2. Zlecenie Limit jest utworzone w razie zlecenia Stop Limit, gdy cena aktywa osiąga poziom Stop określony w zleceniu.