Jak oblicza się dochody i straty w handlu instrumentami Forex?

Handlując na rynku Forex twoje dochody i straty są obliczane jako różnica pomiędzy cenami otwarcia i zamknięcia.

Zlecenia można otwierać zarówno dla kupna pary walutowej (w tym przypadku wzrost ceny aktywa działa na korzyść tradera) i sprzedania jej (trader oczekuje, że w końcu w przyszłości nadejdzie moment, kiedy cena spadnie w porównaniu do ceny początkowej.) Jeśli rynek porusza się w kierunku przeciwnym do oczekiwań tradera powstają straty.

Rozważmy przykład:

Zwróćcie uwagę, że ten przykład nie uwzględnia spreadów ani (lub) prowizji brokerów.

Kupiłeś 1 lot EURUSD za 1,2291, co oznacza, że zapłaciłeś 122,910 USD aby kupić 100 000 EUR, ponieważ 1 lot równa się 100 000 jednostkom podstawowej waluty.

Powiedzmy, że cena aktywa wzrosła a ty zdecydowałeś się zamknąć pozycję. W tym momencie cena EURUSD wynosiła 1.2391.

Okazuje się, że zwracasz rynkowi wcześniej zakupioną kwotę 100 000EUR, lecz teraz ma ona wartość 123 910 USD.

Twoim dochodem będzie różnica w wartości ceny rynkowej aktywa pomiędzy momentem kupna i sprzedaży: 123,910 USD – 122,910 USD = 1,000 USD.

W razie jeśli para EURUSD zaczęła spadać a ty zamknąłeś pozycję na poziomie 1.2191 poniesiesz straty, które są obliczane w ten sam sposób:

1.2191 * 100,000 = 121,910 USD
121,910 USD – 122,910 USD = (-1,000 USD)

W tym wypadku jesteś stratny o 1 000 USD.