Jak obliczyć swap?

Na Forex przeniesieniu otwartej pozycji na następny dzień towarzyszy naliczenie swapów. Wielkość swapa zależy od różnicy stóp procentowych Centralnych banków - emitentów waluty bazowej i kwotowanej. Swap może mieć ujemne i dodatnie znaczenie.

Swapy na RoboMarkets są ustalane zgodnie ze stopami dostawców płynności. Aktualne stopy można znaleźć na stronie "Specyfikacja kontraktów".