Jak obliczyć ryzyko operacji na Forexie?

Handel walutami, akcjami i innymi produktami inwestycyjnymi dotyczą działań rynkowych i zawsze wiążą się ze znacznym ryzykiem. Z powodu dużych wahań na rynku możesz zarówno zarobić wiele na swoich inwestycjach jak i stracić swoje fundusze.

Możesz zarządzać ryzykiem (proporcjami możliwych strat finansowych i zysków) korzystając z dźwigni oraz konkretnych rodzajów zleceń (Stop Loss / Take Profit) lub innych dostępnych narzędzi. Zawsze pamiętaj, że im wyższy poziom dźwigni i potencjalnego zysku, tym wyższy poziom ryzyka.