Jakiego rodzaju zlecenia oczekujące są dostępne?

Zlecenie oczekujące to zlecenie klienta, aby kupić lub sprzedać instrument finansowych w konkretnej cenie w przyszłości.

Istnieją cztery rodzaje zleceń oczekujących:

  1. Buy Limit — kupno, gdy przyszła cena "Ask" jest równa określonej wartości. Obecny poziom ceny jest wyższy niż wartość umieszczonego zlecenia. Realizacja tego rodzaju zlecenia oznacza, że transakcja zostanie wykonana w cenie określonej w zleceniu lub w niższej cenie. Zlecenia tego rodzaju są na ogół wykonywane w oczekiwaniu, że cena instrumentu, po spadku na konkretny poziom, wzrośnie.

  2. Buy Stop — kupno, gdy przyszła cena "Ask" jest równa określonej wartości. Obecny poziom ceny jest niższy niż wartość umieszczonego zlecenia. Realizacja tego rodzaju zlecenia oznacza, że transakcja zostanie wykonana w cenie istniejącej w danej chwili, gdy zlecenie będzie realizowane, czyli może się różnić od ceny określonej w zleceniu. Zlecenia tego rodzaju są na ogół wykonywane w oczekiwaniu, że cena instrumentu, po osiągnięciu danego poziomu, będzie dalej rosnąć.

  3. Sell Limit — sprzedaż, gdy przyszła cena "Bid" jest równa określonej wartości. Obecny poziom ceny jest niższy niż wartość umieszczonego zlecenia. Realizacja tego rodzaju zlecenia oznacza, że transakcja będzie wykonana w cenie określonej w zleceniu lub w wyższej cenie. Zlecenia tego rodzaju są na ogół realizowane w oczekiwaniu, że cena instrumentu, po wspięciu się na pewien poziom, spadnie.

  4. Sell Stop — sprzedaż, gdy przyszła cena "Bid" jest równa określonej wartości. Obecny poziom ceny jest wyższy niż wartość umieszczonego zlecenia. Realizacja tego rodzaju zlecenia oznacza, że transakcja zostanie wykonana w cenie istniejącej w danej chwili, gdy zlecenie będzie realizowane, czyli może się różnić od ceny określonej w zleceniu. Zlecenia tego rodzaju są na ogół wykonywane w oczekiwaniu, że cena instrumentu, po dotarciu do pewnego poziomu, dalej będzie spadać.