Czy istnieje możliwość dokonania wpłaty na konto handlowe w walucie, która znajduje się na liście walut Portfela korzystając z konta tranzytowego w innej walucie?

Tak, istnieje. Jednak wpłacone środki zostaną przekonwertowane do waluty konta zgodnie z wewnętrznym kursem walutowym firmy.