Czemu saldo na koncie tranzytowym różni się od całkowitego salda na kontach handlowych o tej samej walucie?

Saldo Portfela nie pokazuje całkowitego salda kont handlowych. Środki Portfela nie wpływają na kwotę środków na kontach handlowych.