Gdzie wypłacane są środki z kont handlowych?

Środki z kont handlowych są wypłacane na wybrane konta tranzytowe Portfela. Jeśli waluta konta handlowego różni się od waluty konta tranzytowego, środki te zostaną przekonwertowane zgodnie z wewnętrznym kursem walutowym firmy.