Czemu nie wyświetla się informacja o moich pozycjach otwartych?

Należy "unieść" panel z informacjami o koncie. Aby to zrobić kliknij w ikonę z dwoma równoległymi liniami, która znajduje się nad wykresem i przytrzymaj.