RoboMarkets: ważne informacje na temat odwróconego podziału akcji GE, które nastąpi 30 lipca, 2021

19.07.2021 / 12:32

Szanowni Klienci i Partnerzy,

30 lipca, 2021, General Electric (GE, GE.ny) wprowadzi odwrócony podział dla swoich akcji w stosunku 1:8.

Odwrócony podział akcji to korporacyjne działanie, którego rezultatem jest zmniejszenie liczby wydanych akcji o konkretny mnożnik i jednoczesne zwiększenie wartości każdej akcji przez ten mnożnik. Na przykład podział GE będzie oznaczał, że akcjonariusz, który miał 8 akcji o wartości 13 USD lub 104 USD łącznie, będzie miał jedną akcję o wartości 104 USD.

Jak wpłynie to na pozycje i zlecenia?

Jeśli macie otwarte pozycje w GE lub planujecie je otworzyć, zwróćcie uwagę na następujące zmiany, które nastąpią między 31 lipca a 2 sierpnia.

Konta MetaTrader 4 / MetaTrader 5

 • Wszystkie zlecenia oczekujące (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit, Stop Loss i Take Profit) na GE zostaną anulowane przed otwarciem sesji o 16:31 w dniu 2 sierpnia.

 • Cena otwarcia wszystkich pozycji, które są otwarte 2 sierpnia o godzinie 15:00 (czasu serwera) na GE zostanie pomnożona przez 8.

 • Wolumen wszystkich otwartych pozycji w GE zostanie podzielony przez 8.

 • W przypadku, gdy całkowita wielkość wolumenu w GE nie jest wielokrotnością 8, konto zachowa otwartą pozycję z wolumenem, który jest wielokrotnością 8. Pozostały wolumen zostanie zamknięty po ostatniej cenie z 30 lipca (cena Bid będzie używana dla pozycji kupna, a cena Ask dla pozycji sprzedaży).

Przykład:

W przypadku, gdy posiadacie jedną pozycję o łącznym wolumenie 42 akcji zakupionych po cenie 12, na dzień 2 sierpnia na waszym koncie będzie jedna otwarta pozycja o wolumenie 5 i cenie otwarcia 96 (12*8) oraz transakcja gotówkowa o wartości równej wynikowi zamknięcia pozostałych 2 akcji po ostatniej cenie z 30 lipca.

W przypadku, gdy mieliście kilka pozycji, zostaną one wszystkie połączone w jedną pozycję. Nowa pozycja będzie miała cenę otwarcia opartą na średniej ważonej cenie wszystkich pozycji posiadanych przed podziałem. Jeśli mieliście 3 następujące pozycje, 10 akcji zakupionych po cenie 12; 20 akcji zakupionych po cenie 12,5; 12 akcji zakupionych po cenie 13, to na dzień 2 sierpnia na waszym koncie będzie:

 • średnia ważona cena wszystkich pozycji wynosi (10*12+20*12,5+12*13)/42= 12,52

 • jedna otwarta pozycja z wolumenem 5 i ceną otwarcia 100,16 (12,52*8)

 • 2 pozycje zamknięte z wynikiem 0

 • transakcja gotówkowa na kwotę równą wynikowi zamknięcia pozostałych 2 akcji po ostatniej cenie z dnia 30 lipca.

W przypadku, gdy całkowity wolumen w GE jest mniejszy niż 8, pozycja zostanie zamknięta po ostatniej cenie z 30 lipca (cena Bid będzie używana dla pozycji kupna, a cena Ask dla pozycji sprzedaży).

Konta R Trader

Procedura podziału zostanie wprowadzona na serwerze o godzinie 15:00, czasu serwera.

 • Podczas tej procedury wszystkie aktywne zlecenia oczekujące (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit i Stop Loss) dla GE i GE.ny zostaną anulowane.

 • Cena otwarcia wszystkich pozycji, które są otwarte do godziny 15:00 (czasu serwera), 2 sierpnia, zostanie pomnożona przez 8.

 • Wolumen wszystkich otwartych pozycji zostanie podzielony przez 8.

 • Jeśli posiadacie więcej niż jedną pozycję w którymkolwiek z tych instrumentów w jednym kierunku, wszystkie one zostaną połączone w jedną pozycję. Nowa pozycja będzie miała cenę otwarcia i wolumen oparty na średniej ważonej cenie wszystkich pozycji zajmowanych przed podziałem.

 • W przypadku otrzymania akcji ułamkowych, akcje te zostaną upłynnione w ramach transakcji gotówkowej - "Split cash correction". Wolumen innych transakcji dla powiązanego instrumentu zostanie wyzerowany i przeniesiony do zakładki Historia.

Zwróćcie uwagę na Expert Advisors (EA)

Jeśli używacie Expert Advisor (EA), sugerujemy, aby dokładnie sprawdzić z twórcami, czy jego kod wymaga jakichkolwiek modyfikacji, aby zapewnić, że EA działa poprawnie po podziale akcji.

Wykresy historyczne w waszym terminalu handlowym zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowe ceny instrumentów. Prosimy wziąć pod uwagę te informacje przy planowaniu swojej działalności handlowej.

Wszystkie inne aspekty warunków handlowych pozostają niezmienione, chyba że określono inaczej.

Pozdrawiamy,
zespół RoboMarkets