RoboMarkets: ważne informacje w związku ze splitem akcji Tesli 25 sierpnia 2022 r.

22.08.2022 / 10:14

Szanowni Klienci i Partnerzy,

25 sierpnia 2022 roku, Tesla będzie przechodziła przez split swoich akcji. Podział akcji to działania korporacyjne, w wyniku których spółka zwiększa liczbę emitowanych akcji o określony mnożnik i zmniejsza wartość każdej akcji o ten sam mnożnik.

Tesla przeprowadzi split akcji 3 na 1 (1 akcja zostanie podzielona na 3).

Jak to wpłynie na pozycje i zlecenia?

Jeżeli posiadają Państwo otwarte pozycje w akcjach Tesli lub planują Państwo otworzyć takie pozycje, prosimy o zwrócenie uwagi na następujące zmiany, które będą obowiązywać od 25 sierpnia 2022 r:

MetaTrader 4 / MetaTrader 5 kont

Procedura splitu będzie miała miejsce 25 sierpnia i zostanie zakończona przed rozpoczęciem sesji giełdowej w USA o godzinie 16:30 (czasu serwera).

  • Wszystkie zlecenia oczekujące (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit, Stop Loss i Take Profit) w TSLA zostaną anulowane.

  • Dla pozycji w TSLA, cena otwarcia będzie podzielona przez 3.

  • Wolumen każdej otwartej pozycji w TSLA zostanie pomnożony przez 3.

Uwaga, jeśli używasz Expert Advisor (EA), sugerujemy, abyś sprawdził u jego twórców, czy jego kod wymaga jakichkolwiek modyfikacji, aby zapewnić prawidłową interpretację danych cenowych po podziale akcji.

R Konta StocksTrader

Procedura splitu będzie miała miejsce 25 sierpnia i zostanie zakończona przed rozpoczęciem sesji giełdowej w USA o godzinie 16:30 (czasu serwera).

  • Podczas procedury splitu wszystkie aktywne zlecenia oczekujące (Buy Limit, Sell Limit, Stop Loss i Take Profit) w TSLA (CFD) i TSLA.nq zostaną anulowane.

  • Dla pozycji w TSLA (CFD) i TSLA.nq otwartych przed splitem, cena otwarcia zostanie podzielona przez 3.

  • Wolumen wszystkich otwartych pozycji w TSLA (CFD) i TSLA.nq zostanie pomnożony przez 3.

  • Wszystkie pozycje w którymkolwiek z tych instrumentów w tym samym kierunku i na tym samym koncie zostaną połączone w jedną nową pozycję. Ta nowa pozycja będzie miała cenę otwarcia i wolumen oparty na średniej ważonej cenie wszystkich pozycji posiadanych przed podziałem.

Wykresy historyczne w Twoim terminalu handlowym zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowe ceny wyżej wymienionych instrumentów.

Wszystkie inne aspekty warunków handlowych pozostają nienaruszone. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu swoich działań handlowych.

Z poważaniem,
zespół RoboMarkets