Aktywacja Windows na serwerze VPS

Aktywacja Windows na serwerze VPS

Istnieją dwa sposoby na aktywację systemu Windows na serwerze VPS:

Aktywacja Windows za pomocą Menedżera Serwera

Aktywacja Windows za pomocą wiersza poleceń

1. Przejdź do "Start" -> menu "Uruchom", by włączyć wierz poleceń w systemie operacyjnym, lub użyj kombinacji klawiszy "Win (klawisz z flagą) i R" na klawiaturze.

2. Wpisz C:\Windows\System32\slmgr.vbs -ato w wierszu poleceń i kliknij "Enter".

System zostanie aktywowany bez żadnych, dodatkowych powiadomień czy wyskakujących okienek.