Połączenie z VPS dla Windows

Proszę zwrócić uwagę: wszystkie kroki opisano na przykładzie współdziałania z systemem operacyjnym Windows 7.

Połączenie z VPS dla Windows

 1. Wybierz z menu "Start - Wszystkie programy - Standardowe - Remote Desktop Connection (protokół RDP - Remote Desktop Protocol)".

  Rada: Od razu utwórz skrót na pulpicie.

 2. Po włączeniu usługi RDP, wybierz "Opcje" -> "Ogólne" i wypełnij pola "Komputer" i "Nazwa użytkownika" używając danych z Obszaru Członkowskiego.

  Komputer >> RDP (w Obszarze Członkowskim).

  Użytkownik >> Administrator login (w Obszarze Członkowskim).

  Zaznacz "Pozwolić na zapisanie danych konta", ta opcja będzie potrzebna na 8 kroku.

 3. Wybierz zakładkę "Ekran". Tutaj możesz ustawić wymiary ekranu oraz jaskrawość koloru.

 4. W zakładce "Zasoby lokalne" należy wyregulować ustawienia w rozdziale "Zasoby i urządzenia lokalne". Odznacz pozycję "Drukarki" (nie będą potrzebne) i koniecznie zaznacz pozycję "Schowek" *. Następnie naciśnij przycisk "Więcej szczegółów...".

  * - Schowek daje możliwość skopiować plik na lokalnym (własnym) komputerze i wkleić go na komputerze zdalnym (serwerze VPS).

 5. W tym rozdziale możesz wybrać twardy dysk lub pendrive, aby używać go na serwerze VPS w charakterze twardego dysku.

 6. W zakładce "Dodatkowe" podaj prędkość swojego połączenia z internetem w celu optymalizacji działania aplikacji.

 7. W zakładce "Połączenie" w razie konieczności w punkcie "Sprawdzenie autentyczności serwera" można zaznaczyć "Połączenie bez uprzedzenia", co pozwoli Ci zaoszczędzać czas przy każdym połączeniu.

 8. Po kliknięciu "Połącz" zostaniesz poproszony o wpisanie swojego hasła administratora (znajduje się ono w Obszarze Członkowskim, dział serwera VPS).

 9. Tak będzie wyglądać proces połączenia z serwerem VPS.

 10. Jeśli pozwoliłeś aplikacji zapisać dane swojego konta, to przy następnym uruchomieniu pojawi się następujący ekran, w którym wystarczy nacisnąć przycisk "Podłącz".

 11. Twój serwer VPS będzie dostępny w katalogu "Mój komputer" jako lokalny dysk twardy (w tym przypadku - dysk E), z którym można będzie pracować tak samo, jak z innymi katalogami na Twoim komputerze.