Czym jest ESMA?

ESMA to niezależny Organ Unii Europejskiej, który pomaga utrzymywać stabilność systemu finansowego UE poprzez zwiększenie ochrony inwestorów i promowanie stabilnych i dobrze zorganizowanych rynków finansowych.