Interwencja ESMA

  1. Czym jest ESMA?
  2. Jakie są nowe wymogi ESMA?
  3. Kiedy te nowe wymogi zaczną obowiązywać?
  4. Która kategoria klientów przypada pod nowe wymogi?
  5. Klienci jakich krajów będą dotknięci nowymi wymogami?
  6. Co stanie się z moimi otwartymi pozycjami, gdy zaczną obowiązywać nowe limity?
  7. Czy mogę zachować obecny poziom dźwigni?
  8. Jak mogę stać się Profesjonalnym klientem?
  9. Czy będę mógł dalej handlować na moich kontach po ponownej kategoryzacji?
  10. Czy istnieją jakieś ograniczenia czasowe w celu przejścia ponownej kategoryzacji?

Powrót do listy pytań

Nasz konsultant niedługo odpowie na Twoje pytanie.