Oficjalny sponsor wielokrotnego mistrza LKL BC Žalgiris

Jakie są nowe wymogi ESMA?

Nowym wymogiem ESMA jest zmniejszenie dostępnych limitów dźwigni dla klientów Detalicznych organizacji finansowych. Nowe limity zależą od zmienności aktywu bazowego i są następujące:

Główne pary walutowe - do 1:30.
Pozostałe pary walutowe, złoto, główne indeksy - do 1:20.
Towary, inne niż złoto, pozostałe indeksy - do 1:10.
Inne aktywa indywidualne - do 1:5.
Kryptowaluty - do 1:2.

Poza zmianami dla limity dźwigni, organizacje finansowe będą musiała zapewniać dla każdego konta funkcje Margin Call i Stop Out, ochronę przed ujemnym saldem i wprowadzić ujednolicone ostrzeżenie o ryzyku.