Jakie są nowe wymogi ESMA?

Nowym wymogiem ESMA jest zmniejszenie dostępnych limitów dźwigni dla klientów Detalicznych organizacji finansowych. Nowe limity zależą od zmienności aktywu bazowego i są następujące:

Główne pary walutowe - do 1:30.
Pozostałe pary walutowe, złoto, główne indeksy - do 1:20.
Towary, inne niż złoto, pozostałe indeksy - do 1:10.
Inne aktywa indywidualne - do 1:5.

Poza zmianami dla limity dźwigni, organizacje finansowe będą musiała zapewniać dla każdego konta funkcje Margin Call i Stop Out, ochronę przed ujemnym saldem i wprowadzić ujednolicone ostrzeżenie o ryzyku.