Klienci jakich krajów będą dotknięci nowymi wymogami?

Nowe wymogi obowiązują wszystkich klientów Detalicznych RoboMarkets, niezależnie od ich kraju zamieszkania.