Co stanie się z moimi otwartymi pozycjami, gdy zaczną obowiązywać nowe limity?

Nowe ograniczenia dźwigni nie zostaną automatycznie wprowadzone dla otwartych pozycji, a ich wymogi marginesu pozostaną takie same, aż do ich zamknięcia.