Jak moje środki są chronione przed kradzieżą w usłudze Obszaru Członkowskiego?

Wypłaty środków z kont są chronione za pomocą różnych metod weryfikacji. Wśród nich:

  1. Kod potwierdzający, który otrzymasz pocztą elektroniczną
  2. Kod potwierdzający, który otrzymasz w wiadomości tekstowej SMS (ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy numer telefonu klienta jest zweryfikowany).
  3. Potwierdzenie za pomocą procesu 2FA.

Metody te zostały wdrożone w celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa operacji wypłat w Twoim obszarze członkowskim.