Jak zainstalować platformę na swoim komputerze?

Pobierz platformę na swoim Koncie Osobistym i wykonuj kroki opisane w instalatorze.