Czemu terminal MetaTrader 4/5 pokazuje komunikat "Brak połączenia", gdy próbuję połączyć się z serwerem?

Jednym z powodów "Braku połączenia" jest słabe połączenie z internetem użytkownika lub problemy z serwerem.

Zalecane działania:

  1. Upewnij się, że masz stabilne połączenie internetowe i sprawdź czy pozostałe aplikacje działają prawidłowo.
  2. Spróbuj ponownie przeskanować serwery przy użyciu narzędzi na platformie, klikając "Brak połączenia" w prawym dolnym rogu.
  3. Spróbuj ponownie połączyć się ze swoim kontem handlowym.

Jeśli żaden z powyższych kroków nie pomógł, prosimy skontaktować się ze Wsparciem Online.