DO 10% od Salda na Koncie - Warunki program

Program jest dostępny wyłącznie dla profesjonalnych klientów.

 1. „Do 10% od salda na koncie" to program, który działa na warunkach stałych. Ten program zapewnia klientom RoboMarkets regularnie wypłacane odsetki od ich salda konta, które są określone na kontach handlowych w konkretnych odstępach czasu.
 2. Wszystkie konta rzeczywiste w MetaTrader 4, MetaTrader 5, włącznie z ECN, Prime i konta partnerskie, mogą uczestniczyć w tym programie.
 3. Program zakłada, że wszystkie transakcje są brane pod uwagę przy obliczaniu wolumenu obrotu, z wyjątkiem transakcji obejmujących instrumenty CFD.
 4. Aby dołączyć do programu, klient musi przeczytać warunki programu i zaakceptować je w swoim Obszarze Członkowskim. Każdy klient RoboMarkets Ltd może otrzymywać procenty od salda swojego konta.
 5. Kwota (kwota bazowa), za którą są wypłacane procenty, jest obliczana jako kwota środków od salda na koncie (Saldo), z wyłączeniem bieżącej kwoty aktywnych bonusów (Bonus), według następującego wzroru:

  <Konto bazowe> = <Saldo> - <Bonus>

  gdzie:

  Saldo – to kwota środków na saldzie konta.
  Bonus – całkowita kwota wszystkich aktywnych bonusów na koncie.

  Powyżej wymienione parametry są codziennie obliczane na nowo o 23:59.

 6. Stawka procentowa użyta do obliczenia płatności zależy od wolumenu obrotu na koncie pod koniec bieżącego miesiąca. Wolumen obrotu na rachunku to całkowita liczba transakcji w standardowych lotach, wykonana przez klienta od 1 dnia bieżącego miesiąca. Ta liczba jest ponownie obliczana codziennie o 23:59:59.
 7. Wszystkie możliwe wartości stawek procentowych można odnaleźć w poniższej tabeli:
  Wolumen obrotu w lotach
  1-1010 – 1,000Ponad 1,000
  2,5%5%10%
 8. Dokładna ilość procentów na koncie (kwota procentowa) jest obliczana codziennie na podstawie wszystkich ustalonych parametrów w ciągu 24 godzin według następującego wzoru:

  <Kwota procentowa> = <Kwota bazowa> * <(Procenty / 100 / 365)>

  gdzie:

  Procenty – stawka procentowa dla tego konta w dniu bieżącym, obliczana według wszystkich określonych paramentrów.

  Przykład

  Dzień 1 Saldo konta wynosi 50 000 USD (bez bonusów), wolumen obrotu wynosi 3 loty. Twój procent równa się 2,5%.

  Zgodnie z obliczeniem według wzoru, kwota uzyskana z procentów wynosi:
  50,000 * (2.5 / 100 / 365) = 3.42 USD

  Dzień 2 Saldo konta wynosi 55 000 USD (bez bonusów), wolumen obrotu wynosi 7 lotów (3 z dnia wczorajszego + 4 z dnia bieżącego). Twoja stawka procentowa wynosi 2,5%.

  Zgodnie z obliczeniem według wzoru, kwota uzyskana z procentów wynosi:
  55,000 * (2.5 / 100 / 365) = 3.77 USD

  Kwota procentu uzyskana po dwóch dniach:
  3.42 USD + 3.77 USD = 7.19 USD

  Dzień 3 Saldo konta wynosi 60 000 USD (bez bonusów), wolumen obrotu wynosi 12 lotów (7 za poprzednie dni + 5 za dzień bieżący). Twoja stawka procentowa wynosi 5%, tak więc kwota procentów uzyskana za poprzednie dni zostanie obliczona w ten sposób:

  Dzień 1: 50,000 * (5 / 100 / 365) = 6.85 USD
  Dzień 2: 55,000 * (5 / 100 / 365) = 7.53 USD
  Dzień 3: 60,000 * (5 / 100 / 365) = 8.22 USD

  W rezultacie kwota z procentów uzyskana za trzy dni wyniesie:
  6.85 USD + 7.53 USD + 8.22 USD = 22.6 USD

  Dzień 4 Saldo konta wynosi 60 000 USD (bez bonusów), wolumen obrotu wynosi 12 lotów (12 za poprzednie dni + 0 za dzień dzisiejszy), twoja stawka procentowa wyniesie 5%.

  Kwota procentu uzyskana w tym dniu wyniesie:
  60,000 * (5 / 100 / 365) = 8.22 USD

  Kwota z procentu uzyskana po 4 dniach wyniesie:
  6.85 USD + 7.53 USD + 8.22 USD + 8.22 USD = 30.82 USD

  W miesiącu było 30 dni, a wolumen obrotu wyniósł 1 000 lotów. Stawka procentowa wynosi 5%. Na koncie nie było żadnych pozycji otwartych, a saldo konta nie zmieniło się (nie wykonano żadnych wpłat ani wypłat).

  W takim wypadku, przez następne 26 dni na koncie będzie codziennie narastać kwota 8,22 USD.

  Pierwszego dnia następnego miesiąca na konto wpłynie następująca kwota:
  30,82 USD (za pierwsze 4 dni) + 8,22 USD * 26 (za pozostałe 26 dni) = 244,54 USD

 9. Procenty są przekazywane na konto co miesiąc, pierwszego dnia każdego miesiąca, z komentarzem IR # 123456 (identyfikator płatności).
 10. Procenty, które otrzymuje klient, nie stanowią bonusu i mogą zostać wypłacone z konta lub użyte w handlu bez żadnych ograniczeń.
 11. Bieżące statystyki klienta i historię rocznych wypłat procentowych można znaleźć w jego Obszarze Członkowskim, „Do 10% od salda na koncie”.
 12. RoboMarkets zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia tych zasad, a także do odmowy udzielenia klientom tej usługi bez podania przyczyny.