Klient VIP - Warunki programu

Program jest dostępny wyłącznie dla profesjonalnych klientów.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Program VIP zapewnia klientom, posiadającym duże depozyty na kontach, dodatkowe przywileje.
  2. Program obejmuje wszystkich klientów, którzy posiadają wymaganą kwotę środków na swoim koncie.
  3. Poziomy w programie VIP są przyznawane klientom zgodnie z całkowitą kwotą środków na ich kontach. W takim przypadku całkowita kwota środków oznacza sumę własnych środków klienta na koncie klienta.

   <Własne_środki> = <Kapitał> - <Dodatkowe_środki>

   gdzie:

   Własne_środki – własne środki klienta

   Kapitał – środki na koncie klienta

   Dodatkowe_środki – suma dodatkowych środków otrzymanych w ramach promocji

  4. Firma RoboMarkets zastrzega prawo do zmiany warunków programu lub usunięcia programu po wcześniejszym powiadomieniu klientów, jak również odmówić tej usługi klientowi, wedle własnego uznania firmy.
 2. Zwiększenie lub zmniejszenie poziomu programu
  1. Aby zmienić poziom w programie VIP, klient musi posiadać następującą sumę na swoich kontach handlowych:
   Poziom programu VIPKwota własnych środków klienta na wszystkich kontach handlowych
   Srebrofrom 3,000 to 30,000 USD
   Złotofrom 30,000 to 100,000 USD
   Platynamore than 100,000 USD
  2. Poziom programu VIP może zostać zmniejszony jeśli całkowita kwota środków na kontach klienta zostanie zredukowana. Jeśli poziom programu VIP zostanie zmieniony klient otrzyma powiadomienie drogą e-mailową.
  3. Poziom programu VIP jest przyznawany automatycznie, gdy całkowita kwota środków na kontach klienta przekroczy wymagany poziom.
  4. Poziom programu VIP jest automatycznie zmniejszony, gdy całkowita kwota środków na kontach klienta spadnie poniżej wymaganego poziomu.
 3. Przywileje dla uczestników programu
  1. Za każdy poziom w programie VIP klient otrzyma odpowiednio większy Cashback (Rabat), poziom procentowy od salda na koncie:
   Poziom programu VIPDodatkowy Cashback (Rabaty)Zwiększony poziom procentowy od salda na koncie
   Srebro20%20%
   Złoto30%30%
   Platyna40%40%
  2. Dodatkowe korzyści, jakie są dostępne dla wszystkich poziomów w programie VIP:
   1. Mniejsze ograniczenia co do minimalnego kapitału potrzebnego do zamówienia serwera VPS oraz możliwość przedłużenia usługi "Serwer VPS" za darmo o 1 miesiąc, po skontaktowaniu się ze Wsparciem Online.
   2. Osobisty menedżer VIP.
  3. Dodatkowy Cashback (Rabaty) są obliczane każdego dnia, ale przesyłane są na konto klienta raz w miesiącu. Jeśli poziom programu VIP ulegnie zmianie, poprzednie wartości nie są ponownie obliczane.

   Przykład:

   Pierwszy dzień. Wolumen obrotu klienta wynosi między 10 a 1 000 lotów. Klient otrzymuje 10 USD Cashbacku (Rabatu), jego/jej poziom w programie, w danym momencie, to Srebro, co oznacza dodatkowe 20%. Końcowa kwota, jaką otrzyma, to 12 USD.

   Drugi dzień. Klient otrzymuje dodatkowe 10 USD Cashbacku (Rabatu), ale w tej chwili poziom w programie to Złoto, co oznacza dodatkowe 30%. Cashback za obecny dzień wynosi 13 USD. Cashback za poprzedni dzień nie jest ponownie obliczany i wynosi 12 USD.

   Trzeci dzień. Wolumen obrotu klienta przekracza 1000 lotów, więc teraz Cashback jest podwojony (10% spreadu, zamiast 5%), a kwota Cashbacku za poprzednie dni są ponownie obliczane. W rezultacie klient otrzymuje 20USD+20%=24USD za pierwszy dzień, 20USD+30%=26USD za drugi dzień.

  4. Dodatkowy poziom procentowy od salda na koncie jest obliczany każdego dnia, podobnie jak Cashback (Rabaty), i przesyłany jest na konto klienta raz w miesiącu. Jeśli poziom programu VIP ulegnie zmianie, poprzednie wartości nie są ponownie obliczane.

   Dokładna kwota dodatkowego poziomu procentowego od salda na koncie, jaką klient otrzyma, jest obliczana zgodnie z następującym wzorem:

   <Dzienne_IR> = <Środki_klienta> × (<

   gdzie parametr X% zależy wyłącznie od poziomu klienta w programie VIP w dniu, gdy obliczane są procenty. Ten parametr pozostaje niezmienny dla każdego, poszczególnego dnia, niezależnie od poziomu programu VIP w dniu, gdy miesięczna kwota procentowa jest obliczana. Jeśli wolumen obrotu klienta zostanie zwiększony do następnego poziomu, Stawka_IR będzie zmieniona, a poprzednie dni zostaną ponownie obliczone zgodnie z nową stawką, ale parametr X% dla tych dni będzie ten sam.

  5. Cashback (Rabaty) i poziom procentowy od salda na koncie są przesyłane na konto klienta w formie dwóch operacji: standardowej operacji Rabatów/IR i dodatkowej operacji z odpowiednimi komentarzami.

   Przykład dla Cashbacku (Rabatu)

   1. Standardowa operacja z komentarzem "Rabat"
   2. Dodatkowa operacja z komentarzem "Rabat Bonus-VIP"

   Przykład dla % od salda na koncie

   1. Standardowa operacja z komentarzem "IR #13"
   2. Dodatkowa operacja z komentarzem "IR #13 VIP"