Czy mogę zacząć handlować zanim przejdę pełną weryfikację?

Tak, możesz. Będziesz jednak musiał zaakceptować i przestrzegać dodatkowych warunków.

Warunki dla handlu bez weryfikacji:

 1. Całkowity depozyt bez weryfikacji jest ograniczony do 2 000 EUR (lub odpowiednika tej kwoty w innej walucie).
 2. Bez weryfikacji środki mogą zostać wpłacone na konto wyłącznie za pomocą przelewu bankowego lub karty bankowej, która należy do właściciela konta.
 3. Środki nie mogą zostać wypłacone bez weryfikacji.
 4. klient ma obowiązek przejścia pełnej weryfikacji w ciągu 12 dni po wpłaceniu środków po raz pierwszy na niezweryfikowane konto.
 5. Jeśli klient nie przejdzie pełnej weryfikacji w ciągu podanego okresu, firma będzie musiała w ciągu trzech kalendarzowych dni:
  • Zamknąć wszystkie otwarte pozycje na koncie klienta.
  • Zablokować dostęp klienta do handlu.
  • Wypłacić środki z konta klienta na rachunek płatniczy, z którego zostały wpłacone.
  • Anulować umowę klienta z klientem.
 6. Firma zastrzega sobie prawo, aby nie przyznać tej usługi klientowi w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia.